CncMonitor OnLine

Vår molntjänst ger er möjligt till automatisk insamling av produktionsdata från era cnc-maskiner oavsett styrsystem (FANUC, OKUMA, MAZATROL, HAAS m.fl). Genom visualisering med diagram och grafer åskådliggörs maskinutnyttjandet. Cykeltider, riggningar och stillestånd visas i form av exakta tidsangivelser. Vid obemannad produktion skickas notis/larm till behörig cnc-operatör.

Aktuell status på ansluten cnc-maskin

CncMonitor OnLine hjälper er att:

  • VISUALISERA PRODUKTIONEN – Genom insamling av maskindata i realtid hjälper det er att effektivisera och öka nyttjandegraden av maskinparken och dess kapacitet.
  • ÖKA PRODUKTIONSKAPACITETEN – Med det insamlande underlaget blir det enklare att identifiera uppkomna flaskhalsar samtidigt som det underlättar att identifiera dold maskinkapacitet.
  • OPTIMERA OPERATÖRENS TID – All insamling av information gällande stillestånd, antal detaljer, cykeltider och larm sker automatiskt, ingen åtgärd av operatören krävs.
  • REDUCERA MASKINUNDERHÅLLSKOSTNADER Genom att få kännedom om uppkomna produktionsproblem kan åtgärder enkelt vidtagas i ett tidigare skede och avhjälpas med produktionstekniker, operatör och underhållstekniker.
  • PLANERA INVESTERINGAR – Genom att identifiera produktionskapaciteten ger detta underlag för framtida investeringar och uppdateringar av maskinparken.