Egenutvecklad mjukvara

Vi har alltid strävat efter att våra produkter skall vara enkla att använda samt vara driftsäkra.

Vi har alltid haft som mål att göra lättförstådda och lättarbetade programvaror.
För att använda våra programvaror behöver man inte vara datorspecialist. All vår mjukvara är utvecklad helt och hållet i Sverige av egen personal. Detta gör att vi har all kompetens i ”huset” och inte behöver förlita oss på andra när det gäller förbättringar och uppdateringar av produkter.